11.9.2020.

Posted on Posted in Danovnik

“Kad je dijete bilo dijete,

nije znalo da je dijete,

sve je imalo dušu,

i sve su duše bile Jedna

Imalo je vihor u kosi,

i nije se pućilo pri fotografiranju

Mnogi su mu ljudi, tada, lijepi se činili,

a danas tek par njih, ako je sreće

U krošnjama je za najvišom trešnjom posezalo,

sa zanosom koji i danas ima,

plašilo se svakog neznanca,

i još uvijek ga se plaši

…”

Antonio

Podijeli...