ART TERAPIJA Izv.prof.dr.art. Jasmina Pacek, univ.spec.art.therap.

Posted on

Izv.prof.dr.art. Jasmina Pacek, univ.spec.art.therap., rođena je u Osijeku. Diplomski studij dizajna završila je na Nacionalnoj akademiji za umjetnost i dizajn u Dublinu, Irska, magistrirala na University of California u Sjedinjenim Američkim Državama, a doktorirala na Sveučilištu J.J. Strossmayer u suradnji s Rider University iz Princetona, SAD. Kvalifikaciju sveučilišnog specijaliste art terapije stekla je na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju kreativne terapije, smjer art terapije u izvođenju Akademije za umjetnost i kulturu i Medicinskog fakulteta u Osijeku u suradnji s George Washington University, SAD.

Jedna je od autorica i pokretačica Poslijediplomskog sveučilišnog  studija kreativne terapije, prvog takvog studija u Republici Hrvatskoj. Kao prodekanica za studijske programe intenzivno radi  na međunarodnoj vidljivosti ovog programa izlažući na međunarodnim skupovima kao što su primjerice „The American Art therapy Association’s 49th Annual Conference”, Miami, FL, SAD, s izlaganjem  “Creating an Art Therapy Training Program in Croatia: Cultural and Ethical Pitfalls and Successes “ i “Using Ancient Cultural Traditions in Developing Contemporary Croatian Art Therapy”  na Georgae Washington University, Washington D.C., SAD.

Također radi na senzibiliziranju javnosti u Republici Hrvatskoj o postojanju ovog studija, kao i za Hrvatsku novih profesija art terapeuta, drama terapeuta, muziko terapeuta i terapeuta pokretom i plesom  izlažući na konferencijama kao što su “Konferencija program intervencijske podrške za djecu, mlade i obitelji” Udruge Breza  ili „Konferencija integrativne psihijatrije“ Zavoda za Psihijatriju, KBC-a Osijek s predavanjima „Što su to kreativne terapije?”.

Uz uspješnu umjetničku i dizajnersku karijeru u modnoj indrustriji i kostimografiji u SAD-u i Europi, posljednjih godina bavi se lječidbenim aspektima umjetnosti.

Dr. Pacek  primjenjuje protokole art terapije u radu s profesionalnim umjetnicima i istražuje primjenu art terapije u akademskom obrazovanju umjetnika. Također ima iskustva u radu s ratnim veteranima oboljelim od PTSP-a, članovima njihovih obitelji, kao i civilnim žrtvama rata, kako u Hrvatskoj, tako i u Sjedinjenim Državama. Ima raznoliko iskustvo trauma art terapije, rada s tinejdžerskim delinkventima, djecom s posebnim potrebama i obiteljskom terapijom. U posljednje vrijeme intenzivno se bavi grupnom i individualnom  teleterapijom, te primjenom specifičnih prednosti art terapije kao alata osobne terapije ili oblika supervizije za terapeute raznih drugih disciplina (kao što su integrativni psihoterapeuti, gestalt psihoterapeuti, imago terapeuti i dr.).

Jedna je od osnivača HART-a, Hrvatske udruge za art terapiju.