/ Centar za kulturnu baštinu

Funkcija centra

istraživanje, valorizacija, interpretacija i očuvanje kulturne baštine te edukacija o kulturnoj baštini

 

Vizija

·       Centar kao referentna i kontaktna točka za istraživanja, valorizaciju, interpretaciju i očuvanje materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa  te kulturnog krajolika

·       Doprinijeti boljoj kvaliteti života stanovnika i razvoju regije koja se temelji na održivoj uporabi kulturnog nasljeđa

·       Doprinijeti vrednovanju kulturnih dobara kao razvojnog resursa

·       Integralni pristup povijesnoj baštini

·       Poticati kreativnost i inovativnost u korištenju nasljeđa

Misija

·       Pridonijeti boljoj istraženosti i adekvatnoj promociji i održivom razvoju kulturne baštine istočne Hrvatske

·       Kvalitetna i profesionalna interperetacija

·       Očuvanje kulturne baštine i njezine autentičnosti

·       Edukacija i razvijanje svijesti o značenju i vrijednosti kulturne baštine istočne Hrvatske

·       Osnaživanje uloge Akademije za umjetnost i kulturu u lokalnoj zajednici i uključivanje lokalne zajednice u očuvanje kulturne baštine

·       Suradnja s javnim i privatnim sektorom koji je uključen u korištenje ili promociju kulturne baštine

·       Digitalizacijom kulturne baštine povećati njezinu dostupnost i razumijevanje

 

Voditeljica Centra: izv. prof.dr.sc. Margareta Turkalj Podmanicki

Kontakt:

margareta.turkalj@uaos.hr