/ Cjeloživotno učenje
Slider

/ Cjeloživotno učenje

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku jedna je od osamnaest znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koja ima višegodišnje iskustvo u formalnom visokoškolskom obrazovanju kroz izvedbu sveučilišnih prijediplomskih, sveučilišnih diplomskih i sveučilišnih specijalističkih studija  iz umjetničkog i znanstvenog područja. Osim programa formalnog obrazovanja, Akademija, u skladu sa zahtjevima suvremenog obrazovanja, tržišta rada i kapitala, počinje raditi na osmišljavanju i izvođenju programa neformalnog obrazovanja, odnosno programa u okviru koncepta cjeloživotnog učenja. Svrha navedenih programa stjecanje je novih i unaprjeđivanje već stečenih znanja, vještina i kompetencija usmjerenih na profesionalno, društveno ili osobno usavršavanje. Garanciju kvalitete naših programa potvrđuje dosljedno ulaganje u osiguravanje kvalitete programa, kontinuirana zainteresiranost i visoka posjećenost polaznika te predanost nastavnika i administrativnog osoblja potrebama polaznika. Programi cjeloživotnog učenja na Akademiji, nastali su kao odgovor na nedostatak znanstveno/umjetničko/edukativnih sadržaja koji se nude u gradu Osijeku. Upravo ovakvi programi s jedne strane pružaju polaznicima mogućnost  stjecanja novih i unaprjeđivanje već stečenih znanja, vještina i kompetencija, a s druge predstavljaju mjesto gdje se razbijaju predrasude kako je umjetnost isključivo stvar talenta, već je za isto potrebno i savladavanje određenih tehnika i tehnologija, organizacije rada i procesa. Vještine i umijeća različitih znanstvenih i umjetničkih područja mogu se osmišljenim programom savladati i usavršavati. Upravo iz tog razloga Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, najkvalificiranija je u regiji za provođenje ovakvih programa cjeloživotnog učenja.