Dizajn korisničkih sučelja

Posted on Posted in Razno

Područje dizajna korisničkih sučelja, poznato i kao Human – Computer Interaction (HCI) je interdisciplinarna disciplina koja se bavi upravo spomenutim. Dizajn sučelja bavi se postupkom kreiranja proizvoda koji će imati smislene i korisne utjecaje na korisnike. Ovo uključuje postupke osmišljavanja proizvoda ili usluge, njegovo brendiranje, istraživanje tržišne niše, kao i samo dizajniranje prototipa proizvoda.  Polaznici koji budu pohađali ovaj program steći će kompetencije koje će im omogućavati razumijevanje fenomena korisničkih sučelja unutar širih područja ljudsko-kompjutorske interakcije s teorijskog aspekta te svladavanje praktičnog rada u aplikacijama za vektorsku i restersku grafiku (Adobe CC) kao i rad u mrežnoj aplikaciji za izradu korisničkog sučelja (Figma). Cilj je polaznike osposobiti za izradu prototipa digitalnog korisničkog sučelja (User Interface – UI) koje udovoljava zahtjevima suvremenog korisničkog iskustva (User experience – UX) poput na primjer sučelja aplikacija za pametne telefone i satove te ih obučiti za osnovni rad s navedenim aplikacijama.

TRAJANJE:

Program traje 60 sati te nosi 10 ECTS bodova i klasificiran je kao program stjecanja i unapređivanja kompetencija za osobne, društvene i profesionalne potrebe.

UVJETI ZA UPIS

  1. završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje (HKO 4.2.)
  2. osnove poznavanja rada na računalu
  3. osnove poznavanja engleskog jezika

ISHODI:

Po završetku programa Dizajn korisničkih sučelja  polaznici će moći:

  1. definirati ključne pojmove vezane uz digitalnu grafiku i vizualnu komunikaciju
  2. prepoznati, analizirati i kritički promišljati o različitim oblicima digitalnih medija
  3. usporediti specifične alate i tehnologije potrebne za kreiranje različitih medijskih i multimedijskih sadržaja
  4. primijeniti računalni program za rad s vektorskom grafikom
  5. primijeniti računalni program za rad s rasterskom grafikom
  6. izvoditi složene radnje i primjenjivati složene metode kako bi oblikovali primjerena rješenja digitalnih sučelja u obliku prototipa digitalnih platformi
Podijeli...