Erasmus+ natječaj 2020. – Iskaz interesa za suradnju s partnerskim zemljama (individualne mobilnosti)

Posted on Posted in Obavijesti Erasmus, Erasmus savjetovalište

U skladu s objavljenim Pozivom za podnošenje projektnih prijedloga u okviru programa Erasmus+ za 2020. godinu:
http://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/poziv-na-podnosenje-prijedloga-za-program-erasmus-za-2020-godinu/

Sveučilište će prijaviti projekte individualnih mobilnosti u Ključnoj aktivnosti 1: Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih, jer sastavnice Sveučilišta ne mogu samostalno prijavljivati
Osim suradnje s programskim zemaljama (državama sudionicama programa Erasmus+), suradnju u okviru organizacije individualnih mobilnosti također planiramo širiti i s visokoškolskim ustanovama i organizacijama u partnerskim zemljama (sve države izvan EU i pridruženih punopravnih članica Erasmus+ programa).

Aktivnosti u 2020. godini uključuju financiranje individualnih dolaznih i odlaznih mobilnosti studenata na svim razinama studija u svrhu studija i stručne prakse, te potpore za odlazno i dolazno (ne)nastavno osoblje u svrhu održavanja nastave i stručnog usavršavanja.
Za potrebe prijave na natječaj, trebamo prikupiti detaljne informacije o pojedinim mobilnostima i suradnji koju Vaša sastavnica planira ostvariti s partnerskim sveučilištima (ili organizacijama izvan sustava visokog školstva) u zemljama izvan EU u akademskoj godini 2020./2021.
Ako na Vašoj sastavnici postoji interes za organiziranje takve vrste mobilnosti, molimo Vas da popunite priloženi obrazac u .xlsx obliku na engleskom jeziku. Potrebno je prijaviti / planirati i dolazne i odlazne mobilnosti studenata i / ili (ne)nastavnog osoblja.
Studenti mogu ostvariti mobilnost u svrhu studija i stručne prakse, a (ne)nastavno osoblje može održavati nastavu ili realizirati stručno usavršavanje na visokoškolskim ustanovama.
S obzirom da se financijske potpore za razmjenu s partnerskim zemljama dodjeljuju za unaprijed planirane i predložene mobilnosti, trebamo dobiti što detaljnije podatke o planiranoj suradnji, jer se svaka grupa mobilnosti po određenoj državi promatra kao zaseban projekt. Stoga Vas molimo da popunite opisni dio prijave što detaljnjije, kako bismo mogli pripremiti kvalitetnu skupnu prijavu (upute za pripremu opisnog dijela nalaze u komentarima na svakoj kućici u obrascu), a posebno dijelove
RELEVANCE TO THE STRATEGY, QUALITY OF THE COOPERATION ARRANGEMENTS,
QUALITY OF PROJECT DESIGN AND IMPLEMENTATION, IMPACT AND DISSEMINATION.
Popunjen obrazac u .xlsx potrebno je poslati na e-mail: erasmus@unios.hr 
najkasnije do 13. siječnja 2020.

2020 ERASMUS+Obrazac Iskaz interesa za suradnju s partnerskim zemljama

Partner countries Financial Instruments

Podijeli...