/ Javna nabava

I. izmjena Plana nabave za 2017. god.

Izjava Dekanice o nepostojanju sukoba interesa

Jednostavna nabava - upute za postupanje

Obrazac - Zamolba za odobrenjem nabave

Plan nabave 2018.

Plan nabave za 2017.

Procedura stvaranja ugovorne obveze za koje je potrebna javna nabava

Procedura stvaranja ugovorne obveze za koje nije potrebna javna nabava

Procedura zaprimanja i evidentiranja ulaznih računa

Registar ugovora o javnoj nabavi i OS

Obavijest

Temeljem izjave iz članka 13. stavka 8. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski
subjekti s kojima je predstavnik javnog naručitelja iz članka 13. stavka 2. točke 1.
Zakona o javnoj nabavi ili s njime povezane osobe u odnosu iz članka 13. stavka 1.
Zakona o javnoj nabavi u sukobu interesa, odnosno s kojima Javni naručitelj ne smije
sklapati ugovore o javnoj nabavi.