/ Projects and cooperation office
Slider

/ Obavijesti

1 2 8

/ Annual arts and science projects

/ EU projekti

/ Ostali međunarodni projekti

/ Sveučilišni (UNIOS) projekti

/ Ostali nacionalni projekti

/ Potpisani sporazumi

mr.sc. Antonija Matić
Voditeljica ureda

e-mail: amatic@uaos.hr
Telefon: 031-253-346

Kristina Vinković, mag.cult
Stručni referent za projekte:

e-mail: kziljak@unios.hr
Telefon: 031-253-346