Gostujuća izvedba Carmina Burana u Slavonskom Brodu

Posted on Posted in CHOIR – Hungarian-Croatian Choir Workshop

U četvrtak, 31. ožujka 2022. godine u 19:30 sati u Kazališno-koncertnoj dvorani Ivana Brlić-Mažuranić u Slavonskom Brodu, održan je posljednji o četiri planirana koncerta iz Projekta „CHOIR Hungarian-Croatian Choir Workshops sufinanciranog u sklopu Interreg V-A programa suradnje Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020. 

U prvom dijelu koncerta, zborovi osječke i pečuške Akademije izveli su zajednički hrvatski odnosno mađarski program kojim su ravnali njihovi profesori. Tako je izv. prof. art. dr. sc. Antoaneta Radočaj-Jerković dirigirala Pjevačkim zborom Sveučilišta u Pečuhu djela hrvatskih skladatelja, a prof. dr. Lakner Tamas i dr. Balatoni Sandor vodili su Pjevački zbor Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku u izvedbi mađarskih skladbi.

U drugom dijelu koncerta ansambl je zajednički izveo posljednju od četiri planirane izvedbe kantate Carmina Burana, Carla Orffa. Na koncertu su nastupili: Pjevački zbor Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku (zborovođa: dr. Antoaneta Radočaj-Jerković), Zbor Sveučilišta u Pečuhu (Mađarska) (zborovođa: Dr. Tamás Lakner) solisti Anja Papa (sopran), Stevan Karanac (tenor), Berislav Jerković (bariton), Szabolcs Balásy i Krisztián Horváth (klavir) te Udaraljkaški ansambl Panonske Filharmonije. 

 

Podijeli...