Uprava
prof. dr .sc. Helena Sablić Tomić  Dekanica / hst@uaos.hr
izv. prof. art.dr.sc. Antoaneta Radočaj - Jerković Prodekanica za nastavu i studente / antoaneta.radocaj.jerkovic@gmail.com
red. prof. art. Davor Bobić Prodekan za umjetnost i znanost / Info@davorbobic.com
izv. prof. art. Jasmina Pacek Prodekanica za studijske programe i cjeloživotno učenje / jasminapacek@yahoo.com
       
Odsjek u središnjoj službi – Tajništvo Akademije
Tomislav Dagen, dipl. iur. rukovoditelj (šef) odsjeka u središnjoj službi/tajnik / tomislav.dagen@uaos.hr
Pododsijek u područnoj službi za pravne, kadrovske, administrativne i opće poslove (Ured za pravne, kadrovske, administrativne i opće poslove)
Damir Ferenčak, dipl. iur. Rukovoditelj (šef) pododsjeka u područnoj službi/rukovoditelj Ureda za pravne, kadrovske, administrativne i opće poslove / damir.ferencak@uaos.hr
Nelica Špoljarić Voditeljica odsjeka kadrovskih, općih i administrativnih poslova / nelica.spoljaric@uaos.hr
Danijela Čarapović Administrativna referentica / danijela.carapovic@uaos.hr
 Odjeljak (ured) za projekte i programe EU i međuinstitucijsku suradnju

mr. sc. Antonija Matić

Voditeljica odjeljka (ureda) / amatic@uaos.hr
Antonio Šabić
Stručni suradnik za međuinstitucijsku suradnju i mobilnost zaposlenika i studenata
/ asabic@uaos.hr
Pododsjek u središnjoj službi financijsko računovodstvenih poslova (Ured financijsko-računovodstvenih poslova)
Vesna Galić mag. oec. Rukovoditeljica (šef) pododsjeka za financije i računovodstvo u Središnjoj službi (Uredu financijsko-računovodstvenih poslova) 031/253-306 vesna.galic@uaos.hr
Jasenka Pušić Viša stručna referentica za knjigovodstvene evidencije 031/253-305 jasenka.pusic@uaos.hr
Ivana Vujić voditeljica (šef) Odsjeka za financijsko knjigovodstvo 031/253-305 ivana.vujic@uaos.hr
Matejas Stanić, univ. bacc. oec. Viši stručni referent za knjigovodstvene evidencije, likvidaciju plaća i izdatke zaposlenika (određeno do povratka J. Jakobović) 031/253-305  
Odsjek (Ured) za plan, nabavu i analizu
Slađana Pupovac Voditeljica Odsjeka/Ureda 031/253-323 sladana.pupovac@uaos.hr
Odjeljak za poslijediplomske studije i programe cjeloživotnog učenje
Dražena Stanković Voditeljica Odsjeka (ureda) za studente poslijediplomskih studija i cjeloživotno učenje 031/253-334 drazena.stankovic@uaos.hr
Odsjek pismohrane (arhive) i fundusa umjetnina
Sabina Obranić Stručna referentica fundusa umjetnina i zbirke studentskih radova 031/253-362 sabina.obranic@uaos.h
Larisa Miškić Administrativna referentica    
Odjeljak za studente (Ured za studente)
Anastazija Delalić dipl.oec.
Voditeljica odjeljka (Ureda za studente)
031/253-300 anastazija.delalic@uaos.hr
Tanja Kolarić Tokić dipl.oec.
Stručna suradnica za preddiplomske i diplomske studije
031/253-300 tanja.kolaric@uaos.hr
Ivan Petričević Stručni referent 031/253-300 ivan.petricevic@uaos.hr
Josip Horvat, mag.oec. Stručni suradnik 031/253-300 josip.horvat@uaos.hr
Odjeljak za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja (Ured za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja)
Ines Šobota, dipl. oec. Stručna suradnica 031/253-301 ines.sobota@uaos.hr
Odjeljak za informatičke poslove (Ured za informatičke poslove)
Luka Cvenić, dipl.ing.graf.teh. Voditelj (Ureda) odjeljka za  informatičke poslove 031/253-304 luka.cvenic@uaos.hr
Stjepan Farkaš Stručni referent za grafičko oblikovanje   stjepan.farkas@uaos.hr
Ured dekana
Irena Kelemen Voditeljica Odsjeka/Ureda dekana
031/253-333
uaos@uaos.hr
Zoran Ljubej Stručni referent za opće poslove
031/253-318
zoran.ljubej@uaos.hr
Odsjek tehničkih poslova (Ured za  tehničke poslove)
Nikola Žužić Voditelj (šef) odsjeka tehničkih poslova (voditelj ureda za tehničke poslove) / sandra.catic@uaos.hr
Slavko Jagodić Voditelj praktikuma za kazališno oblikovanje / /
Renato Sabo Stručni referent za zaštitu na radu / /
Sandra Čatić Pomoćni suradnik kabineta grafike i Odsjeka za likovnu umjetnost / /
Goran Čizmić Domar / /
Dario Rajković Domar / /
Ružica Barjaktarević Spremačica / /
Željka Crnojević Spremačica / /
Ružica Matković Spremačica / /
Melita Medarski Spremačica / /
Bojana Petrović Spremačica / /
Milena Popović Spremačica / /
Ostale ustrojstvene jedinice u službi nastave - Knjižnica
Marta Radoš, dipl. knjiž. i prof. hrvatskog jezika i književnosti Voditeljica Knjižnice 031/253-310 marta.rados@uaos.hr
Marina Milanović Pomoćna knjižničarka 031/253-310 marina.milanovic@uaos.hr

 


<< Nazad