Prof. Sanel Redžić će održati nastavu u slijedećim terminima 

15.travnja

10:00-13:00 Poznavanje gitarske literature P2
14:00-15:30 Leonarda Dušak P2
15:30-17:00 Filip Miloš P2
17:00-18:30 Goran Ilić P2
18:30-20:00 Komorna P2
 
16.travnja
 
14:00-17:00 Poznavanje gitarske literature P1
17:00-18:00 Tehnika P1
18:00-19:30 Komorna P1
19:30-20:15 Leonarda Dušak P1
20:15-21:00 Filip Miloš P1
 
17. travnja
08:45-11:00 Goran Ilić D1
11:00-12:30 Leonarda Dušak D1
12-13.30 Filip Miloš D1