Objavljen je Poziv za podnošenje projektnih prijedloga u okviru programa
Erasmus+ za 2017. godinu.
Na web stranici Agencije za mobilnost i programe EU, u Erasmus+
programskom vodiču, nalaze se detaljne informacije o pojedinim
aktivnostima i rokovima za prijavu.
Agencije za mobilnost i programe EU naknadno će objaviti službene prijavne
obrasce za pojedine aktivnosti na navedenoj web stranici.
Posebno bismo napomenuli da se za Ključnu aktivnost 1 - Mobilnost
pojedinaca u području visokog obrazovanja, prijavljuje Sveučilište
(Rektorat) za svoje sastavnice, jer ova aktivnost ne podržava samostalne
prijave sastavnica sveučilišta ili pojedinaca (studenata i djelatnika).

Vezano za Erasmus+ odlazne individualne mobilnosti (ne)nastavnog osoblja
Sveučilišta u Osijeku u akademskoj godini 2015/2016., objavljen je Prvi
dodatni natječaj za dodjelu financijskih potpora za aktivnost održavanja
nastave ili stručnog usavršavanja (u Erasmus+ programskim zemljama).

Natječaj se nalazi na web stranici

http://www.unios.hr/?g=5&i=168

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavilo je natječaj za
dodjelu financijskih potpora iz ERASMUS+ programa (Ključne Aktivnosti 1)
za individualnu mobilnost studenata Sveučilišta u Osijeku na inozemna
partnerska sveučilišta ili ustanove u akademskoj godini 2015/2016.

Tekst natječaja, upute za prijavu na natječaj i provedbu mobilnosti te
prijavni obrasci dostupni su na web stranci Sveučilišta putem izravne
poveznice:

http://www.unios.hr/?g=5&i=167
 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
oglašava 2. prijavni rok na

NATJEČAJ za
ERASMUS PROGRAM MOBIILNOSTII

za studente Sveučilišta u Osijeku

U okviru Natječaja za Erasmus mobilnost studentima se dodjeljuju
financijske potpore za studijski boravak u inozemstvu u ljetnom
semestru akad. godine 2012/2013. ili za stručnu praksu u inozemstvu

Više informacija na:
www.unios.hr/mobilnost-studenti-2012

Dodatne informacije:
erasmus@unios.hr
tel: 031/224 125

Rok za prijavu: 28. rujna 2012.