Ispitni rok kod izv. prof. art. Davora Šarića održat će se u četvrtak, 14.

veljače 2019. u predavaonici P-9 (Rektorat) prema sljedećem rasporedu:

 

1. POVIJEST FILMA I VIDEA 1. u 11.00 sati

2. PRIMIJENJENA FOTOGRAFIJA u 12.00 sati

3. VIDEO SNIMANJE I PRODUKCIJA u 12.30 sati

4. SNIMANJE I PRODUKCIJA u 13.00 sati

5. MEDIJI I KULTURA u 14.00 sati

Mole se studenti koji su pohađali kolegiji Digitalna grafika 1 da se jave u Ured za studente. Hitno!

Tomislav Marijanović, viši teh.sur.