Naziv studija: Preddiplomski studij glume i lutkarstva

Nositelj studija: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Izvođač studija: Umjetnička akademija u Osijeku, Odsjek za kazališnu umjetnost

Trajanje studija: 3 godine, 6 semestara, 180 ESCT-a

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/ea) glume i lutkarstva
 Uvjeti upisa:

Uvjet upisa u prvi semestar Preddiplomskog studija glume i lutkarstva je završena srednja škola i položen razredbeni ispit pred ispitnim povjerenstvom.

Razredbeni postupak ispita

Razredbeni ispit je ispit provjere talenta i sklonosti za glumu i lutkarsku animaciju (glas, govor, pokret i izgled); odnosa prema izvedbenim zadacima, te mašte i kreativnosti. Ispit ima tri eliminacijska kruga.
Prvi eliminacijski krug uključuje provjeru talenta iz glume i lutkarske animacije, provjeru glazbenih i psihofizičkih sposobnosti kroz fizičke vježbe.

1. Gluma:

Pristupnik je dužan napamet pripremiti prema vlastitom odabiru:
• recitaciju dvije pjesme u trajanju 2 do 3 minute
• jedan monolog iz domaće dramske literature u trajanju 2 do 5 minuta
• jedan monolog iz strane dramske literature  u trajanju 2 do 5 minuta

Pristupniku se zadaje:
• glumačka improvizacija na zadanu temu (prema ispitanikovom popisu pročitanih drama)

2. Lutkarstvo:

Pristupnik je dužan napamet pripremiti prema vlastitom odabiru:
• jednu cjelovitu lutkarsku etidu u trajanju od 2 do 5 minuta s ili bez teksta, u kojoj se mogu koristiti lutke (vlastite izrade ili gotove), predmeti ili dijelovi tijela
• dvije basne

Pristupniku se zadaje:
• vježbe na zadanu temu (prema ispitanikovom popisu bajki i basni) koju izvodi uz animaciju dobivenih predmeta ili lutaka u trajanju od 2 do 3 minute

Drugi eliminacijski krug: piše se psihološki test i polaže test iz opće kulture koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Pismeni dio sadrži pitanja na temelju srednjoškolskog gradiva iz područja: hrvatski jezik, dramska književnost, dječja književnost, kazalište i film. Na usmenom dijelu testa se razgovara o djelima sa donesenog pristupnikovog popisa pročitane literature i viđenih predstava te pristupnikovom motivacijskom pismu.
Nastavlja se provjera glumačkih i animatorskih potencijala, sklonosti i sposobnosti, kroz slijedeće zadatke:

1. Gluma: odigrani glumački prizor na zadanu temu u trajanju 3 do 5 minuta
2. Lutkarstvo: nastup s lutkom bilo koje vrste u cjelovitoj priči s tekstom ili bez teksta na zadanu temu u trajanju 3 do 5 minuta
3. Demonstracija vještina: individualne vježbe pokreta i demonstracija osobnih vještina kandidata (pjevanje, sviranje, ples, žongliranje i sl.) pod stručnim vodstvom u trajanju 2 do 3 minute.

Treći eliminacijski krug: organiziran je višednevni mentorski radi na glumačkim i animatorskim zadacima pristupnika pod vodstvom članova povjerenstva.

Pribor i oprema

Za test znanja i za psihološki test pristupnik donosi pisaći pribor (olovka, gumica), za pripremljene nastupe prvog kruga osigurava lutku, eventualnu rekvizitu i/ili instrument.

Popis literature i viđenih predstava

Na tom je popisu pristupnik dužan navesti pročitana djela i viđene predstave prema vlastitom izboru i interesu i to:

1. najmanje pet poznatih bajki i pet basni
2. najmanje pet stranih i pet domaćih pročitanih drama(koje nisu iz lektire)
3. najmanje deset kazališnih predstava koje je vidio u posljednje dvije godine od čega barem dvije lutkarske predstave.

Konzultacije
Kandidatima su omogućene besplatne konzultacije na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, za koje se mogu obratiti na Odsjek za kazališnu umjetnost UAOS.