Umjetnička akademija u Osijeku vodi posebnu brigu o pravima studenata s invaliditetom. 
 
U tu svrhu, Vijeće Akademije je imenovalo dvije kontakt osobe odgovorne za pitanja studenata s invaliditetom: 
 
Mirna Sabljar, predavač 
Mob: 099/ 264 06 70
e-mail: mirna.sabljar@uaos.hr
 
i
 
Dražena Stanković, voditeljica Odsjeka pismohrane i administrativnih poslova
Mob: 099 312 61 92
e-mail: drazena.stankovic@uaos.hr
 
Koordinatorice imaju zadaću pružiti informacije, savjet i pomoć studentima s invaliditetom u ostvarivanju njihovih prava.  
 
 
Da bi u potpunosti ostvarili sva svoja prava studenti s invaliditetom se trebaju registrirati pri Uredu za studente s invaliditetom popunjavanjem on-line obrasca. Obrasci se mogu preuzeti i u Uredu za studente Umjetničke akademije ili kod koordinatorica. 
 
 
Akademija odlično surađuje sa sveučilišnim Uredom za studente s invaliditetom.
 
 
Sveučilišni ured za studente s invaliditetom je smješten u sveučilišnom campusu na uglu ulica Cara Hadrijana i Kralja Petra Svačića.
Radno vrijeme Ureda je od ponedjeljka do petka 9.00 – 12.00 
Za termin sastanka izvan radnog vremena Ureda potrebno je najaviti se na e-mail adresu dspanic@unios.hr   
 
 
Osnovne zadaće Ureda za studente s invaliditetom su:
- pružanje stručne pomoći studentima s invaliditetom,
- praćenje potreba studenata s invaliditetom radi poboljšanja uvjeta smještaja i studiranja,
- unapređivanje međunarodne suradnje i razmjene studenata s invaliditetom,
- pružanje stručne pomoći pri prijavi i realizaciji domaćih i inozemnih projekata te 
- osiguravanje kvalitetnog pristupa visokom obrazovanju svim studentima koji zbog bolesti ili oštećenja imaju teškoće u realizaciji svakodnevnih akademskih aktivnosti.
 
Ured je namijenjen studentima s:
oštećenjima vida,
oštećenjima sluha,
motoričkim poremećajima,
višestrukim oštećenjima,
kroničnim bolestima,
psihičkim bolestima i poremećajima,
teškoćama u učenju (disleksija, disgrafija, ADHD). 
 
 
 
Dodatna prava i mogućnosti:
 
 
Umjetnička akademija u Osijeku dodjeljuje jednokratne financijske pomoći za studente u stanju socijalne potrebe. 
 
Studenti s invaliditetom mogu se javiti na natječaj Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera koje redovito rezervira nekoliko stipendija za studente s invaliditetom.
 

 


<< Nazad