POPIS ČLANOVA VIJEĆA AKADEMIJE AKADEMIJE ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU

 

 

 

 

 1. prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, privremena dekanica
 2. red. prof. art. Sanja Drakulić
 3. prof. dr. sc. Sanja Nikčević
 4. prof. dr. sc. Zlatko Kramarić
 5. prof. dr. sc. Krešimir Nemec
 6. red. prof. art. Davor Bobić
 7. red. prof. art. Sanda Majurec
 8. red. prof. art. Božica Dea Matasić
 9. izv. prof. art. Tatjana Bertok-Zupković
 10. izv. prof. art. Maja Đurinović
 11. izv. prof. art. dr. sc. Berislav Jerković
 12. izv. prof. dr. sc. Lucija Ljubić
 13. izv. prof. dr. sc. Krešimir Purgar
 14. izv. prof. art. Davor Šarić
 15. doc. art. Mia Elezović
 16. doc. dr. sc. Tatjana Ileš
 17. doc. art. Tamara Kučinović
 18. doc. dr. art. Ines Matijević Cakić
 19. doc. dr. sc. Jasna Šulentić Begić
 20. doc. dr. sc. Katarina Žeravica
 21. mr. art. Renata Karša, viša predavačica
 22. Katica Šubarić, umjetnička suradnica
 23. Igor Loinjak, asistent
 24. Tomislav Levak, asistent
 25. Ivana Živković, asistentica
 26. Doris Despot, studentica
 27. Sara Goll, studentica
 28. Valentina Iveljić, studentica
 29. Antonija Mrkonjić, studentica
 30. Anja Papa, studentica
 31. Ivana Škvorčević, studentica
 32. Luka Cvenić, dipl. ing. graf. teh.

Osobe koje sudjeluju u radu Vijeća bez prava glasa:

 1. Tomislav Dagen, dipl. iur., tajnik                                   
 2. Nelica Špoljarić, zapisničarka                                         

 


<< Nazad