POPIS ČLANOVA VIJEĆA AKADEMIJE UMJETNIČKE AKADEMIJE U OSIJEKU

 

 

 

 1. prof.dr.sc. Helena Sablić Tomić, dekanica
 2. red.prof.art. Davor Bobić, prodekan za umjetnost i znanost
 3. red.prof.art. Sanja Drakulić
 4. red.prof.art. Sanda Majurec
 5. prof.dr.sc. Sanja Nikčević
 6. izv.prof.art. Mario Čaušić
 7. izv.prof.art. Tatjana Bertok-Zupković
 8. izv.prof.art. Maja Đurinović
 9. izv.prof.art. Vladimir Frelih
 10. izv.prof.art. Berislav Jerković
 11. izv.prof.art. Denis Juraj Krašković
 12. izv.prof.art. Božica Dea Matasić
 13. izv.prof.art. Jasmina Pacek, prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje
 14. izv.prof.art. Antoaneta Radočaj-Jerković, prodekanica za nastavu i studente
 15. izv.prof.art. Robert Raponja, prodekan za međunarodnu i međuakademijsku suradnju
 16. izv.prof.art. Zlatko Sviben
 17. izv.prof.art. Domagoj Sušac
 18. doc. dr. sc. Brankica Ban
 19. doc.art. Saša Došen
 20. doc.art. Hrvoje Duvnjak
 21. doc.art. Mia Elezović
 22. doc.art. Vjeran Hrpka
 23. doc.art. Vjekoslav Janković
 24. doc.art. Konstantin Krasnitski
 25. doc.dr.sc. Livija Kroflin
 26. doc.art. Ivica Kurtz
 27. doc.dr.art. Maja Lučić Vuković
 28. doc.art. Vlaho Ljutić
 29. doc.art. Stanislav Marijanović
 30. doc.art. Ines Matijević Cakić
 31. doc.art. Dubravko Mataković
 32. doc.dr.art. Tihomir Matijević
 33. doc.dr.sc. Jasminka Najcer Sabljak
 34. doc.art. Marijana Nola
 35. doc. art. Jasmin Novljaković
 36. doc.art. Vuk Ognjenović
 37. doc.art. Hrvoje Seršić
 38. doc.art. Davor Šarić
 39. doc.dr.sc. Jasna Šulentić Begić
 40. doc.dr.art. Ria Trdin
 41. doc. dr.sc. Margareta Turkalj-Podmanicki
 42. doc.art. Marko Živković
 43. Davor Dedić, viši predavač
 44. mr.sc. Zdravko Drenjančević, predavač
 45. Lana Skender, predavačica
 46. Igor Gajin, asistent
 47. Veronika Hardy, asistentica
 48. Katica Šubarić, asistentica
 49. Mirela Blažević, studentica
 50. Anamarija Jurišić, studentica
 51. Tončica Knez, studentica
 52. Dora Knežević, studentica
 53. Anja Papa, studentica
 54. Dora Vestić, studentica
 55. Vinko Vidmar, student
 56. Luka Cvenić, dipl.ing.graf.teh.

Osobe koje sudjeluju u radu Vijeća bez prava glasa:

 1. Tomislav Dagen, dipl.iur., tajnik                                                                                     
 2. Nelica Špoljarić, zapisničarka             

 


<< Nazad