POPIS ČLANOVA VIJEĆA AKADEMIJE UMJETNIČKE AKADEMIJE U OSIJEKU

 

 

 

 

 1. prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, dekanica                    
 2. red. prof. art. Davor Bobić, prodekan                               
 3. red. prof. art. Sanja Drakulić                                          
 4. red. prof. art. Sanda Majurec                                          
 5. red. prof. art. Božica Dea Matasić                                              
 6. prof. dr. sc. Sanja Nikčević                                             
 7. izv. prof. art. Tatjana Bertok-Zupković                          
 8. izv. prof. art. dr. sc. Saša Došen                                     
 9. izv. prof. art. Mario Čaušić                                             
 10. izv. prof. art. Maja Đurinović                                          
 11. izv. prof. art. Vladimir Frelih                                          
 12. izv. prof. art. dr. sc. Berislav Jerković                             
 13. izv. prof. art. Vjekoslav Janković                                    
 14. izv. prof. art. Konstantin Krasnitski                                
 15. izv. prof. art. Stanislav Marijanović                                
 16. izv. prof. dr. art. Tihomir Matijević                                 
 17. izv. prof. art. Jasmina Pacek, prodekanica                              
 18. izv. prof. dr. sc. Krešimir Purgar                                     
 19. izv. prof. art. dr. sc. Antoaneta Radočaj-Jerković, prodekanica
 20. izv. prof. art. Robert Raponja                                                 
 21. izv. prof. dr. sc. Leo Rafolt                                             
 22. izv. prof. art. Domagoj Sušac                                          
 23. izv. prof. art. Zlatko Sviben                                            
 24. izv. prof. art. Davor Šarić                                                
 25. doc. dr. sc. Brankica Ban
 26. doc. art. Dejan Duraković                                               
 27. doc. art. Hrvoje Duvnjak                                                
 28. doc. art. Mia Elezović                                                     
 29. doc. art. Vjeran Hrpka                                                    
 30. doc. art. Zlatko Kozina                                                   
 31. doc. dr. sc. Livija Kroflin                                                
 32. doc. art. Tamara Kučinović                                             
 33. doc. art. Ivica Kurtz                                                        
 34. doc. ArtD. Maja Lučić Vuković                                     
 35. doc. art. Zdenka Lacina                                                  
 36. doc. art. Vlaho Ljutić                                                      
 37. doc. dr. art. Ines Matijević Cakić                                    
 38. doc. art. Dubravko Mataković                                        
 39. doc. dr. sc. Jasminka Najcer Sabljak    
 40. doc. art. Sanela Janković Marušić                          
 41. doc. art. Marijana Nola                                                   
 42. doc. art. Jasmin Novljaković                                           
 43. doc. art. Vuk Ognjenović                                                
 44. doc. dr. art. Ana Sladetić Šabić                                      
 45. doc. ArtD. Hrvoje Seršić                                                
 46. doc. dr. sc. Jasna Šulentić Begić                                     
 47. doc. dr.sc. Margareta Turkalj-Podmanicki                      
 48. doc. ArtD. Ria Trdin                                                       
 49. doc. dr. sc. Katarina Žeravica                                         
 50. doc. art. Marko Živković                                                
 51. Oliver Oliver, viši predavač                                            
 52. dr. sc. Damir Marinić, predavač                                      
 53. Jurica Novaković, predavač                                            
 54. Mario Matoković, asistent                                               
 55. Majda Milinović, asistentica                                           
 56. Igor Tretinjak, asistent                                                    
 57. Doris Despot, studentica                                                 
 58. Valentina Iveljić, studentica                                           
 59. Rea Kamenski-Bačun, studentica                                   
 60. Josip Ledina, student                                                      
 61. Andrea Listeš, studentica                                               
 62. Antonija Mrkonjić, studentica                                        
 63. Anja Papa, studentica                                                     
 64. Martina Proleta, studentica                                             
 65. Ivana Škvorčević, studentica                                          
 66. Petra Španić, studentica                                                  
 67. Vinko Vidmar, student                                                   
 68. Luka Cvenić, dipl. ing. graf. teh.                                     

Osobe koje sudjeluju u radu Vijeća bez prava glasa:

 1. Tomislav Dagen, dipl. iur., tajnik                                   
 2. Nelica Špoljarić, zapisničarka                                         

 


<< Nazad