POPIS ČLANOVA VIJEĆA AKADEMIJE UMJETNIČKE AKADEMIJE U OSIJEKU

 

 

 

 1. prof.dr.sc. Helena Sablić Tomić, dekanica
 2. red.prof.art. Davor Bobić, prodekan za umjetnost i znanost
 3. red.prof.art. Sanja Drakulić
 4. red.prof.art. Sanda Majurec
 5. prof.dr.sc. Sanja Nikčević
 6. izv.prof.art. Mario Čaušić
 7. izv.prof.art. Tatjana Bertok-Zupković
 8. izv.prof.art. Maja Đurinović
 9. izv.prof.art. Vladimir Frelih
 10. izv.prof.art. Berislav Jerković
 11. izv.prof.art. Denis Juraj Krašković
 12. izv.prof.art. Božica Dea Matasić
 13. izv.prof.art. Jasmina Pacek, prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje
 14. izv.prof.art. Antoaneta Radočaj-Jerković, prodekanica za nastavu i studente
 15. izv. prof. dr. sc. Leo Rafolt
 16. izv.prof.art. Robert Raponja, prodekan za međunarodnu i međuakademijsku suradnju
 17. izv.prof.art. Zlatko Sviben
 18. izv.prof.art. Domagoj Sušac
 19. doc. dr. sc. Brankica Ban
 20. doc.art. Saša Došen
 21. doc.art. Hrvoje Duvnjak
 22. doc.art. Mia Elezović
 23. doc.art. Vjeran Hrpka
 24. doc.art. Vjekoslav Janković
 25. doc.art. Konstantin Krasnitski
 26. doc.dr.sc. Livija Kroflin
 27. doc. art. Tamara Kučinović
 28. doc.art. Ivica Kurtz
 29. doc. art. Zdenka Lacina
 30. doc.dr.art. Maja Lučić Vuković
 31. doc.art. Vlaho Ljutić
 32. doc.art. Stanislav Marijanović
 33. doc.art. Ines Matijević Cakić
 34. doc.art. Dubravko Mataković
 35. doc.dr.art. Tihomir Matijević
 36. doc.dr.sc. Jasminka Najcer Sabljak
 37. doc.art. Marijana Nola
 38. doc. art. Jasmin Novljaković
 39. doc.art. Vuk Ognjenović
 40. doc.art. Hrvoje Seršić
 41. doc. dr. art. Ana Sladetić Šabić
 42. doc.art. Davor Šarić
 43. doc.dr.sc. Jasna Šulentić Begić
 44. doc.dr.art. Ria Trdin
 45. doc. dr.sc. Margareta Turkalj-Podmanicki
 46. doc. dr. art. Katarina Žeravica
 47. doc.art. Marko Živković
 48. Davor Dedić, viši predavač
 49. mr.sc. Zdravko Drenjančević, predavač
 50. Lana Skender, predavačica
 51. Igor Gajin, asistent
 52. Veronika Hardy, asistentica
 53. Katica Šubarić, asistentica
 54. Doris Despot, studentica
 55. Valentina Iveljić, studentica
 56. Rea Kamenski-Bačun, studentica
 57. Josip Ledina, student
 58. Andrea Listeš, studentica
 59. Antonija Mrkonjić, studentica
 60. Anja Papa, studentica
 61. Martina Proleta, studentica
 62. Ivana Škvorčević, studentica
 63. Petra Španić, studentica
 64. Vinko Vidmar, student
 65. Luka Cvenić, dipl.ing.graf.teh.

Osobe koje sudjeluju u radu Vijeća bez prava glasa:

 1. Tomislav Dagen, dipl.iur., tajnik                                                                                     
 2. Nelica Špoljarić, zapisničarka             

 


<< Nazad