POPIS ČLANOVA VIJEĆA AKADEMIJE AKADEMIJE ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU

 

 

 

 

 1. prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, dekanica
 2. red. prof. art. Sanja Drakulić
 3. prof. dr. sc. Sanja Nikčević
 4. prof. dr. sc. Zlatko Kramarić
 5. red. prof. art. Davor Bobić
 6. red. prof. art. Sanda Majurec
 7. red. prof. art. Božica Dea Matasić
 8. izv. prof. art. Tatjana Bertok-Zupković
 9. izv. prof. art. Maja Đurinović
 10. izv. prof. art. dr. sc. Berislav Jerković
 11. izv. prof. dr. sc. Lucija Ljubić
 12. izv. prof. dr. sc. Krešimir Purgar
 13. izv. prof. art. Davor Šarić
 14. doc. art. Mia Elezović
 15. doc. dr. sc. Tatjana Ileš
 16. doc. art. Tamara Kučinović
 17. doc. dr. art. Ines Matijević Cakić
 18. doc. dr. sc. Jasna Šulentić Begić
 19. doc. dr. sc. Katarina Žeravica
 20. mr. art. Renata Karša, viša predavačica
 21. Katica Šubarić, umjetnička suradnica
 22. Igor Loinjak, asistent
 23. Tomislav Levak, asistent
 24. Ivana Živković, asistentica
 25. Doris Despot, studentica
 26. Sara Goll, studentica
 27. Valentina Iveljić, studentica
 28. Antonija Mrkonjić, studentica
 29. Anja Papa, studentica
 30. Ivana Škvorčević, studentica
 31. Luka Cvenić, dipl. ing. graf. teh.

Osobe koje sudjeluju u radu Vijeća bez prava glasa:

 1. Tomislav Dagen, dipl. iur., tajnik                                   
 2. Nelica Špoljarić, zapisničarka                                         

 


<< Nazad