Uprava
 
prof. dr .sc. Helena Sablić Tomić  Dekanica / hst@uaos.hr
izv. prof. art. dr. sc. Antoaneta Radočaj-Jerković prodekanica za nastavu i studente    
izv. prof. dr. art. Jasmina Pacek prodekanica za studijske programe    
izv. prof. art. dr. sc. Saša Došen prodekanica za umjetnost, kvalitetu i strategiju    
izv. prof. dr. sc. Krešimir Purgar prodekan za znanost i projekte    
izv. prof. art. Anđelko Mrkonjić prodekan za razvoj kulturne i kreativne industrije    
Odsjek u središnjoj službi – Tajništvo Akademije
dr.sc. Tomislav Dagen, dipl. iur. rukovoditelj (šef) odsjeka u središnjoj službi/tajnik / tomislav.dagen@uaos.hr
Odsjek kadrovskih, općih i administrativnih poslova
Damir Ferenčak, dipl. iur. Rukovoditelj (šef) pododsjeka u područnoj službi/rukovoditelj Ureda za pravne, kadrovske, administrativne i opće poslove /  
Nelica Špoljarić Voditeljica odsjeka kadrovskih, općih i administrativnih poslova 031/253-348  
Danijela Čarapović Administrativna referentica 031/253-348  
 Odjeljak (ured) za projekte i programe EU i međuinstitucijsku suradnju

mr. sc. Antonija Matić

Voditeljica odjeljka (ureda) /  
Antonio Šabić
Stručni suradnik za međuinstitucijsku suradnju i mobilnost zaposlenika i studenata
/  
Pododsjek u središnjoj službi financijsko računovodstvenih poslova (Ured financijsko-računovodstvenih poslova)
Vesna Galić mag. oec. Rukovoditeljica (šef) pododsjeka za financije i računovodstvo u Središnjoj službi (Uredu financijsko-računovodstvenih poslova) 031/253-306  
Jasenka Pušić Viša stručna referentica za knjigovodstvene evidencije 031/253-305  
Ivana Vujić voditeljica (šef) Odsjeka za financijsko knjigovodstvo 031/253-305  
Matejas Stanić, univ. bacc. oec. Viši stručni referent za knjigovodstvene evidencije, likvidaciju plaća i izdatke zaposlenika 031/253-305  
Kristina Vinković, mag.cult. računovodstveni referent    
Odsjek (Ured) za plan, nabavu i analizu
       
Odjeljak za poslijediplomske studije i programe cjeloživotnog učenje
Dražena Stanković Voditeljica Odsjeka (ureda) za studente poslijediplomskih studija i cjeloživotno učenje Trg Svetog Trojstva 3, 2 kat,
ured broj 20
 
Odsjek pismohrane (arhive) i fundusa umjetnina
Sabina Obranić Stručna referentica fundusa umjetnina i zbirke studentskih radova 031/253-362  
Larisa Miškić Administrativna referentica    
Odjeljak za studente (Ured za studente)
Anastazija Delalić dipl.oec.
Voditeljica odjeljka (Ureda za studente)
031/253-301  
Tanja Kolarić Tokić dipl.oec.
Stručna suradnica za preddiplomske i diplomske studije
031/253-300  
Ivan Petričević Stručni referent 031/224-288  
Josip Horvat, mag.oec. Stručni suradnik 031/253-300  
Goran Milanović, mag.cult.  Stručni suradnik 031/224-288  
Dunja Varga Administrativni referent 031/224-288  
Odjeljak za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja (Ured za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja)
Gordana Barišić, ing. Voditeljica odsjeka za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete    
Ines Šobota, dipl. oec. Stručna suradnica Trg Svetog Trojstva 3, 2 kat,
ured broj 6, 031/224-235
 
Odjeljak za informatičke poslove (Ured za informatičke poslove)
Luka Cvenić, dipl.ing.graf.teh. Voditelj (Ureda) odjeljka za  informatičke poslove 031/253-304  
Dino Horvat, mag.ing.el. Informatički referent    
Stjepan Farkaš Stručni referent za grafičko oblikovanje 031/253-323  
Ured dekana
Irena Kelemen Voditeljica Odsjeka/Ureda dekana 031/253-333 uaos@uaos.hr
Zoran Ljubej Stručni referent za opće poslove 031/253-318  
Ured prodekana
   
 
 
Odsjek tehničkih poslova (Ured za  tehničke poslove)
Nikola Žužić Voditelj (šef) odsjeka tehničkih poslova (voditelj ureda za tehničke poslove) /  
Slavko Jagodić Voditelj praktikuma za kazališno oblikovanje / /
Renato Sabo Stručni referent za zaštitu na radu / /
Sandra Čatić Pomoćni suradnik kabineta grafike i Odsjeka za likovnu umjetnost / /
Goran Čizmić Domar / /
Dario Rajković Domar / /
Ružica Barjaktarević Spremačica / /
Željka Crnojević Spremačica / /
Ana Dopsaj Spremačica / /
Melita Medarski Spremačica / /
Bojana Petrović Spremačica / /
Milena Popović Spremačica / /
Kristina Rot Spremačica / /
Božica Gorup Spremačica / /
Ostale ustrojstvene jedinice u službi nastave - Knjižnica
Marta Radoš, dipl. knjiž. i prof. hrvatskog jezika i književnosti Voditeljica Knjižnice 031/224-299  
Marina Milanović Pomoćna knjižničarka 031/224-299  
Slađana Pupovac, mag. cult. Stručna suradnica 031/224-299  

 


<< Nazad