Uprava
prof. dr .sc. Helena Sablić Tomić  Dekanica / hst@uaos.hr
izv. prof. art. Antoaneta Radočaj - Jerković Prodekanica za nastavu i studente / antoaneta.radocaj.jerkovic@gmail.com
red. prof. art. Davor Bobić Prodekan za umjetnost i znanost / Info@davorbobic.com
izv. prof. art. Jasmina Pacek Prodekanica za studijske programe i cjeloživotno učenje / jasminapacek@yahoo.com
       
Odsjek u središnjoj službi – Tajništvo Akademije
Tomislav Dagen, dipl. iur. Tajnik / tomislav.dagen@uaos.hr
Ured za pravne, kadrovske, administrativne i opće poslove
Damir Ferenčak, dipl. iur. Rukovoditelj (šef) pododsjeka u područnoj službi/rukovoditelj Ureda za pravne, kadrovske, administrativne i opće poslove / damir.ferencak@uaos.hr
Nelica Špoljarić Voditeljica odsjeka kadrovskih, općih i administrativnih poslova / nelica.spoljaric@uaos.hr
Danijela Čarapović Administrativna referentica / danijela.carapovic@uaos.hr
Odjeljak (Ured) za programe i projekte EU i međuinstitucijsku suradnju
mr. sc. Antonija Matić Voditeljica Ureda za programe i projekte EU i međuinstitucijsku suradnju / amatic@uaos.hr
Ured računovodstveno-financijskih poslova
Vesna Galić mag. oec. Rukovoditeljica (šef) pododsjeka za financije i računovodstvo u Središnjoj službi (Uredu financijsko-računovodstvenih poslova) 031/253-306 vesna.galic@uaos.hr
Jasenka Pušić Viša stručna referentica za knjigovodstvene evidencije 031/253-305 jasenka.pusic@uaos.hr
Ivana Vujić Računovodstvena referentica 031/253-305 ivana.vujic@uaos.hr
Matejas Stanić, univ. bacc. oec. Viši stručni referent za knjigovodstvene evidencije, likvidaciju plaća i izdatke zaposlenika 031/253-305  
Ured za plan, nabavu i analizu
Slađana Pupovac, upr. prav. Voditeljica Ureda za plan, nabavu i analizu 031/253-334 sladana.pupovac@uaos.hr
Ured za studente poslijediplomskih studija i cjeloživotno učenje
Dražena Stanković Voditeljica Ureda za studente poslijediplomskih studija i cjeloživotno učenje 031/253-334 drazena.stankovic@uaos.hr
Odsjek pismohrane (arhive) i fundusa umjetnina
Sabina Obranić Stručna referentica fundusa umjetnina i zbirke studentskih radova 031/253-362 sabina.obranic@uaos.h
Larisa Miškić Administrativni referent u Odsjeku pismohrane i administrativnih poslova    
Referada (Ured za studente)
Anastazija Delalić dipl.oec.
Voditeljica Ureda za studente 
031/253-300 anastazija.delalic@uaos.hr
Tanja Kolarić Tokić dipl.oec.
Stručna suradnica za preddiplomske i diplomske studije
031/253-300 tanja.kolaric@uaos.hr
Ivan Petričević Stručni referent, ISVU koordinator 031/253-300 ivan.petricevic@uaos.hr
Josip Horvat, mag.oec. Stručni suradnik 031/253-300 josip.horvat@uaos.hr
Ured za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja
Ines Šobota, dipl. oec. Stručna suradnica za unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja 031/253-301 ines.sobota@uaos.hr
Ured za informatičke poslove
Luka Cvenić, dipl.ing.graf.teh. Voditelj ureda informatičkih poslova 031/253-304 luka.cvenic@uaos.hr
Stjepan Farkaš Stručni referent za grafičko oblikovanje   stjepan.farkas@uaos.hr
Ured dekanice
Irena Kelemen Voditeljica Ureda dekanice
031/253-333
uaos@uaos.hr
Zoran Ljubej Stručni referent za opće poslove
031/253-318
zoran.ljubej@uaos.hr
Ured za  tehničke poslove
Nikola Žužić Voditelj Ureda za tehničke poslove / /
Slavko Jagodić Voditelj praktikuma za kazališno oblikovanje / /
Renato Sabo Stručni referent za zaštitu na radu / /
Goran Čizmić Domar / /
Ružica Barjaktarević Spremačica / /
Željka Crnojević Spremačica / /
Ružica Matković Spremačica / /
Leontina Adžić Spremačica / /
Melita Medarski Spremačica / /
Bojana Petrović Spremačica / /
Milena Popović Spremačica / /
Ostale ustrojstvene jedinice u službi nastave - Knjižnica
Marta Radoš, dipl. knjiž. prof. Voditeljica Knjižnice 031/253-310 marta.rados@uaos.hr
Marina Milanović Pomoćna knjižničarka 031/253-310 marina.milanovic@uaos.hr
Ostala radna mjesta III. vrste
Sandra Čatić Pomoćni suradnik kabineta grafike i Odsjeka za likovnu umjetnost   sandra.catic@uaos.hr

 


<< Nazad