Mentori studenata - voditelji generacija

Glazbena pedagogija

Preddiplomski studij

1. godina studija Marko Sesar ass., KONZULTACIJE: Ponedjeljak u 10 sati

2. godina studija Mr. sc. Zdravko Drenjančević, pred., KONZULTACIJE: Utorak, od 13-14h, soba br. 23

3. godina studija Mirna Sabljar, pred., KONZULTACIJE: Utorak od 10-11h, kabinet br. 35

4. godina studija Mirna Sabljar, pred., KONZULTACIJE: Utorak od 10-11h, kabinet br. 35

Diplomski studij

1. godina studija dr. sc. Tihana Škojo, poslijedoktorand, KONZULTACIJE: Utorak, od 11-12h, soba br. 35

 

Klavir

Preddiplomski studij

2. 3. i 4. godina studija mr. art. Renata Karša, v. pred., KONZULTACIJE: Četvrtak od 8:30h, kabinet br. 33 uz prethodnu najavu na e-mail adresu

Diplomski studij

1. godina studija doc. art. Konstantin Krasnitsky, KONZULTACIJE: Srijeda od 17-18h, kabinet br. 31

 

Pjevanje

Preddiplomski studij

1. 2. 3. i 4. godina studija Ante Blažević, umj. sur., KONZULTACIJE: Ponedjeljak od 15-16h, kabinet br. 20

Diplomski studij

1. godina studija Izv. prof. mrt. art. Berislav Jerković, KONZULTACIJE: Ponedjeljak 19h, soba br. 22

 

Gluma i lutkarstvo

Preddiplomski studij

1. godina studija Katarina Arbanas, ass., KONZULTACIJE: Utorak od 14-15h, kabinet u zgradi 22 (Aristotelica)

2. godina studija Selena Andrić, ass., KONZULTACIJE: Utorak od 16 do 17h, potrebno se najaviti dan ranije na email

3. godina studija Nenad Pavlović, ass., KONZULTACIJE: Petak od 14-15h, kabinet u zgradi 22 (Aristotelica)

Diplomski studij

1. godina studija Katica Šubarić, ass., KONZULTACIJE: Srijeda od 9-11h, predavaonica br. 2

2. godina studija Katarina Arbanas, ass., KONZULTACIJE: Utorak od 14-15h, kabinet u zgradi 22 (Aristotelica)

 

Likovna kultura

Preddiplomski studij

1. godina studija doc.art. Ines Matijević Cakić, KONZULTACIJE: Srijeda, 11-12h, kabinet 16

2. godina studija Miran Blažek, ass., KONZULTACIJE: Ponedjeljak, 14-15h, kabinet 23

3. godina studija doc.art. Ivica Kurtz, KONZULTACIJE: Ponedjeljak, 13:30-14:30, kabinet 23

 

Diplomski studij

1. godina studija doc.dr.art. Tihomir Matijević, KONZULTACIJE: Četvrtak, 12-14 h, zgrada kiparstva

2. godina studija Mario Matoković, ass., KONZULTACIJE: Četvrtak, 8-10h, kabinet 16

 

Kazališno oblikovanje

Preddiplomski studij

1. godina studija dr. sc. Katarina Žeravica, poslijedoktorand, KONZULTACIJE: Srijeda od 12-13h, zgrada 22 (Aristotelica)

2. godina studija Jurica Novaković, pred., KONZULTACIJE: Ponedjeljak od 17:00 do 17:30h, zgrada 22 (Aristotelica), soba 1

 


<< Nazad