Na Odsjeku za likovnu umjetnost na Umjetničkoj akademiji u Osijeku izvode se sljedeći studiji:

 

·         preddiplomski  sveučilišni studij Likovna kultura;

·         diplomski sveučilišni studij Likovna kultura.

 

Preddiplomski studijski program Likovna kultura u trajanju od tri godine, obuhvaća temeljna područja likovnog oblikovanja i temeljna znanja iz likovne kulture, povijesti umjetnosti i teorije umjetnosti te osnovnu pedagoško – psihološku izobrazbu. Ovaj studijski program multidisciplinarno kombinira različita područja likovnog oblikovanja, obuhvaćajući praksu, znanja i vještine iz slikanja, grafike, kiparstva i multimedije, potičući studente na razvitak likovnog mišljenja u različitim umjetničkim disciplinama i tehnikama. Ono što je specifično i čini ovaj studij drugačijim od komparativnih studija u Republici Hrvatskoj su izborni kolegiji poput likovnosti kazališta, obrade gipsa, obrade drveta, keramike, grafičkog dizajna, vizualne komunikacije, fotografije, računalne grafike, web dizajna te sudjelovanja studenata u projektnoj i fakultativnoj nastavi.

Diplomski studijski program Likovna kultura nastavak je preddiplomskog studijskog programa Likovna kultura i traje dvije godine. Prema afinitetima studenata ovaj program pruža mogućnost izbora likovnog modula, koji su oblikovani prema osnovnim područjima likovne umjetnosti: slikanje, grafika, kiparstvo ili multimedija, a koji tada postaje glavni umjetnički predmet. Studijski program izvodi se u obliku individualne nastave u suradnji s mentorom. Uz intenzivnu umjetničku nastavu, unutar ovoga programa izvode se i teorijski kolegiji, koji obuhvaćaju teoriju umjetnosti, povijest umjetnosti te skupinu pedagoško-psiholoških i didaktičko-metodičkih predmeta, uz obaveznu metodičku praksu u osnovnim i srednjim školama.

Najznačajniji aktualni projekti Odsjeka za likovnu umjetnost su: Međunarodna studentska kiparska kolonija u drvu Jarčevac i Završna izložba studenata Odsjeka za likovnu umjetnost.