Radno vrijeme akademije: ponedjeljak - petak od 7:00h do 21:00h

Radno vrijeme ureda za studente za rad sa strankama - studentima: ponedjeljak - petak od 8:00h do 13:00h

Radno vrijeme tajništva: ponedjeljak - petak od 9:00h do 14:00h

Radno vrijeme računovodstva - blagajne: ponedjeljak - petak od 8:00h do 14:00h

Ured dekanice: 031 / 253 - 333

Tajnik: 031 / 253 - 309

Računovodstvo: 031 / 253 - 306

Odsjek za kadrovske i administrativne poslove: 031 / 253 - 322

Odjeljak za unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja: 031 / 253 - 301
 
Referada: 031 / 253 - 300

Knjižnica: 031 / 253 - 310

Odsjek za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju i Erasmus: 031 / 253 - 301

Ured za informatičke poslove: 031 / 253 - 304

Fax: 031 / 253 - 353

e - mail: uaos@uaos.hr

Žiro račun Zagrebačka banka: 2360000 - 1102162739

IBAN: HR4523600001102162739

OIB: 91228649514


 
<< Nazad