·      UVJETI UPISA

§  Članom Knjižnice Umjetničke akademije u Osijeku može postati svaki student, profesor i djelatnik Umjetničke akademije u Osijeku.

§  Prilikom upisa potrebno je predočiti indeks, broj mobilnog telefona, mail adresu, naziv studijske grupe i godinu studija.

§  Članska iskaznica vrijedi godinu dana, istječe po završetku svakog jesenskog ispitnog roka i članstvo je besplatno.

§  Korištenje građe i usluga knjižnice obavlja se isključivo uz predočenje vlastite članske iskaznice.

§  Gubitak članske iskaznice korisnik je dužan odmah prijaviti Knjižnici, a izrada nove iskaznice stoji 5,00kn.
 

·      UVJETI POSUDBE

o   Pravo na korištenje i usluge Knjižnice bez naknade imaju sljedeći korisnici

§  svi zaposlenici Umjetničke akademije;

§  redovni studenti Umjetničke akademije u Osijeku;

§  znanstvenici drugih znanstvenih ustanova;

§  znanstveni i kulturni djelatnici Osječko-baranjske županije;

§  zaposlenici svih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

§  studenti svih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

o        Posudba

§  Posudba se obavlja isključivo uz predočenje iskaznice.

§  Iskaznica se ne posuđuje drugima jer za knjige odgovara vlasnik iskaznice.

§  Izvan Knjižnice može se redovito posuđivati knjižna i neknjižna građa koja se nalaze u fondu Knjižnice.

§  Za korištenje izvan prostorija Knjižnice korisnici mogu posuditi odjednom (istodobno) 3 različita naslova.

§  Ne mogu se posuditi više primjeraka istoga naslova.

§  Rok posudbe:

·      za knjige: 14 dana;

·      za video-kasete i DVD-e: 3 dana;

·      za audio kasete, CD-e i CD-romove: 7 dana;

·      za notna izdanja: 30 dana.

§  Produženje roka posudbe treba zatražiti prije isteka roka posudbe.

§  Rok posudbe može se produžiti samo jednom i to  na dodatnih 14 dana.

§  Ako je potražnja za nekom knjižničnom  građom  povećana, knjižničar je ovlašten prilikom posudbe skratiti korisniku vrijeme korištenja.

§  U slučaju prekoračenja roka posudbe, korisnik je dužan platiti zakasninu prema važećem cjeniku Knjižnice, 0,50kn  po danu zakasnine za svaku jedinicu građe.

§  Ako član izgubi ili jako ošteti posuđenu građu, dužan je nadoknaditi istom ili novcem.

§  Sva dugovanja Knjižnici moraju se podmiriti prije upisa u višu akademsku godinu ili prije obrane završnog/diplomskog rada.

 

o   Izvan Knjižnice ne posuđuje se sljedeća građa:
 

§  referentna literatura (rječnici, enciklopedije,leksikoni, priručnici,  bibliografije, imenici, atlasi itd.);

§     časopisi;

§     diplomski radovi;

§     završni radovi;

§     rukopisi;

§     neobjavljeni dramski tekstovi;

§     video zapisi studentskih ispita;

§     građa posuđena međuknjižničnom posudbom.

 

KORIŠTENJE ČITAONICE I RAČUNALNE I AV OPREME

 

Računalna oprema Knjižnice koristi se za:
 

§  pretraživanje baza podataka lokalno i daljinski dostupnih iz Knjižnice;

§  pretraživanje javnih informacijskih izvora na Internetu;

§  ispis dokumenata po važećem cjeniku Knjižnice (crno bijeli ispis je 1,00kn po stranici; ispis u boji je 2,00kn po stranici);

§   korištenje predinstaliranih programa na računalima;

§  zapisivanje podataka na magnetske i optičke medije;

§  edukaciju.
 

PRAVILNIK o radu knjižnice možete pročitati ovdje.

 


<< Nazad