Poštovani studenti,

nadoknada iz kolegija Grafički dizajn 4 održati će se 8. i 15. svibnja od 13 do 15:30h u računalnoj učionici.

Tomislav Marijanović, viši teh. sur.


<< Nazad