Pravilnik o postupku prijave i rangiranja prijavljenih pristupnika za upise i I.godinu preddiplomskih sveučilišnih studijskih programa Umjetničke akademije u Osijeku u akademskoj  2017./2018. godini možete preuzeti u privitku.

Pravilniku su dodani uvjeti upisa za preddiplomske sveučilišne studije Žičani instrumenti; smjerovi: Gitara, Tambure i Kompozicija s teorijom muzike; Kompozicija, Teorija muzike