Ovjera semestra studija studenata i upis u višu godinu sveučilišnih preddiplomskih i diplomskih studija koji se izvode na Umjetničkoj akademiji u Osijeku obaviti će se od 29. rujna do 4. listopada 2017. godine.

Na upis je potrebno dostaviti:

- dokaz o uplati 130,00kn ( troškovi dokumentacije, projekti Studentskog zbora)

- potvrdu da je ispunjena studentska anketa

- dokaz o uplati školarine ( za studente koji plaćaju školarinu)


<< Nazad