U ponedjeljak, 2. listopada 2017. godine u 11 sati u Svečanoj dvorani Umjetničke akademije, dekanica prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić održat će dekanski sat za sve studente prvih godina preddiplomskih studija. 

Dekanskom satu nazočit će  prodekanice i prodekani, voditeljice i voditelji Odsjeka te predstavnici studenata i službi Akademije.


<< Nazad