Zbog  spriječenosti nastavnika neće biti uvodnog predavanja iz kolegija Umjetnost starog vijeka koje se treba održati 6. 10. za 1. godinu preddiplomskoga studija Likovne kulture. Nastava će biti nadoknađena u dogovoru sa studentima na prvom idućem predavanju.

 

Igor Loinjak, ass.


<< Nazad