SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

 

 

Na temelju članka 65. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst, Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

za izradu likovnog rješenja plakata 21. Smotre Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i naslovne stranice Vodiča za buduće studente za akademsku godinu 2018./2019.

 

Kriteriji za izradu likovnog ili grafičkog rješenja plakata Smotre i naslovne stranice Vodiča su:

§  Rješenje plakata i naslovne stranice trebaju imati isti oblik

§  Plakat veličine 100 x 70 cm

§  Grafičko rješenje dostaviti u vektorskom (cdr, ai, fh),
bitmapiranom (jpg, tif, psd) ili PDF formatu

§  Minimalna rezolucija slika 250 dpi

§  Slike (bitmape) u RGB-u ili CMYK (Euroscale coated)

§  S grbom Sveučilišta

 

Description: Grb Hrvatski

 

Tekst na plakatu: 21. SMOTRA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, 8. i 9. prosinca 2017. godine, Poljoprivredni fakultet,  Vladimira Preloga 1, Osijek (moguće su izmjene teksta)

 

Naslovna stranica Vodiča veličine B 5

-          Tekst na naslovnoj stranici Vodiča: Vodič za buduće studente, akademska godina 2018./2019. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

Najbolje idejno rješenje nagrađuje se novčanom nagradom u iznosu od 3.000,00 kuna, druga nagrada je u iznosu od 2.000,00 kuna, a treća 1.000,00 kuna.

 

U slučaju da je nagrađen zajednički rad više studenata, novčani iznos nagrade dijeli se na jednake dijelove.

 

Na natječaj za izradu likovnog rješenja velikog plakata 21. Smotre Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i naslovne stranice Vodiča za buduće studente za akademsku godinu 2018./2019. mogu se prijaviti studenti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 

Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na mrežnim stranicama i oglasnim pločama znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica.

 

 

Natječaj je otvoren do 10. studenoga 2017. godine.

 

 

 


<< Nazad