Pozivamo Vas da nam se pridružite na Danu otvorenih vrata Umjetničke akademije koji ćemo za Vas organizirati u srijedu 18. listopada 2017. godine, a u sklopu kojega želimo svoj zainteresiranoj javnosti predstaviti naše sveučilišne preddiplomske, diplomske i specijalističke poslijediplomske studije, programe cjeloživotnog učenja, umjetničke i znanstvene projekte nastavnika i studenata Akademije te rad Knjižnice.

 

Program preuzmite u prilogu obavijesti.

 


<< Nazad