Literatura za kolegij Čitanje grada 2017/2018

 

Pavao Pavličić, Vukovarske razglednice

Vilma Vukelić, Tragovi prošlosti

Sretne ulice – osječka čitanka (G.REM, H. Sablić Tomić)

Ivana Šojat, Unterstadt

Tea Tulić, Makismum jata

Nikola Batušić, Na rubu potkove

Josip Cvenić, I sve pustiš niz rijeku

Helena Sablić Tomić, U osječkom Nutarnjem gradu

 

Krešimir Nemec, Čitanje grada

Valentina Gulin Zrnić, Kvartovska spika, Značenje grada i urbani lokalizmi u Novom Zagrebu,…

Maša Kolanović, Što je urbano u urbanoj prozi?, Umjetnost riječi, LII, 1-2, 69-92

Setha Low, Promišljanje grada. Studije iz nove urbane antropologije

Radovan Mišćević, Fenomen grada 


<< Nazad