RASPORED NASTAVE KOD PROF. DAUTOVSKOG, 2,3,4 Studeni 2017

 

Četvrtak

 

Soba 31

 

7.30-9  Luka Juriša, Mateo Fotak

9-10.30 Tomislav Koprić, Adrian Ružić

10.30-12 Josip Živčić, Dario Harkanovac

 

Soba 29

18-21 - Svi studenti preddiplomskog studija tambure

 

Petak

 

Soba 31

 

7.30-9 Hrvoje Harkanovac, Krunoslav Balog

9-10.30 Fran Pogrmilović, Tomislav Glavaš

10.30-12 Zoran Janković, Jakša Papafava

 

Soba 29

18-21 - Svi studenti preddiplomskog studija tambure

 

Subota

 

Metodika nastave tambura

8-11, 11.30-14.30, soba 29