HARMONIJSKA ANALIZA I HARMONIJA BAROKA, vježbe

 

Nastava kod asistenta Ranogajca će se održati u slijedećim terminima

 

HARMONIJSKA ANALIZA, 2.11

Soba 29,  

10-11.30

 

HARMONIJA BAROKA, 4.11

Soba 29

11-13.30