Nastava Harmonije na klaviru II (2. godina preddiplomskog studija Glazbena pedagogija) se prebacuje sa utorka na ponedjeljak (06.11.2017.) i održat će se prema sljedećem rasporedu:
 
Grupa A u 15.30
Grupa B u 16.30
Grupa C u 17.30
 
Davor Kelić

<< Nazad