Ovaj tjedan red.prof.art.Davor Bobić održati će nastavu u četvrtak dana 16.studenoga prema sljedećom rasporedu :

 

KOMPOZICIJA u   11 sati

KONCEPT I UMJETNIČKA PRAKSA u 12 sati

 

Učionica br. 29