smjer TEORIJA MUZIKE i KOMPOZICIJA

 Čitanje orkestralnih partitura (Krha, Pešić ) održat  će se 18.11. u 10:15 sati Čitanje orkestralnih partitura (Sakač Botički, Čavar) 18.11.2017. u 11.15 sati. Kompozicija (Sakač  Botički, Krha, Pešić , Slivka,  Čavar, Lustig, Blaževi , Grašić ) je 18.11. u 12 sati.

Sve u razredu 33.