Nastava harmonije na klaviru (2. godina-prof. Kelić) se prebacuje sa utorka na ponedjeljak (20.11.2017)

Grupa A u 11.00, Grupa B u 12.00 i Grupa C u 13.00


<< Nazad