Otvoren je  CEEPUS natječaj za razmjenu studenata i nastavnika

 

Studenti mogu dobiti stipendiju za studijski boravak u jednoj od država

sudionica CEEPUS programa za ljetni semestar 2017/2018. ili za mobilnost u

trajanju od 1-3 mjeseca sa svrhom pripreme završnog rada.

 

Nastavno osoblje se može prijaviti za financijsku potporu za boravak na

inozemnim visokoškolskim ustanovama u trajanju od 5 do 30 dana (za

aktivnost održavanja nastave ili za mentorstvo).

 

Prijave se podnose online na www.ceepus.info, a rok za prijavu je 30.

studenoga 2017. (uz mogućnost prijave i nakon roka).

 

Za dodatne informacije na raspolaganju je:

Agencija za mobilnost i programe Europske unije - Nacionalni CEEPUS ured

(e-mail: ceepus@mobilnost.hr; tel: 01 555 7855).


<< Nazad