Mole se studenti koji pohađaju kolegij Čitanje grada kod prof.dr.sc. Helene Sablić Tomić da do četvrtka 30. studenog 2017. do 12 sati dostave prijedlog teme za izlaganje seminarskog rada na e-mail: hst@uaos.hr


<< Nazad