13.12.

Ana Horvat, umj.sur.

10.30-12.00 Partiture TM (Krha, Pečić, Sakač Botički, Čavar)

12.00-13.30 Glazbala

13.30-15.45 Kompozicija

16.30 - 18.00 Partiture  (Harkanovac D. i H. i Papafava)

18.30 - 20.00 Pariture  (Pogrmilović, Glavaš, Balog)

 

14.12.

izv.,prof.art. Davor Šarić

13-14:30 Snimanje i produkcija, r.27

 

15.12.

izv.prof.art. Davor Šarić

11-14 Snimanje i produkcija, r.29