Centar za interdisciplinarna istraživanja u umjetnosti i znanosti (InterScArt) funkcionira kao infrastrukturna i metodološka podrška svim umjetničkim i znanstveno-istraživačkim projektima Akademije.

 

Trenutni voditelj Centra je izv. prof. dr. sc. Leo Rafolt.

 

Funkcija je Centra, stoga, dokumentaristička, projektna i inovativna, u smislu poboljšanja znanstvenog habitusa institucije u cjelini te projektnih zadataka njezinih članova, bilo u umjetničkim ili znanstveno-nastavnim zvanjima.

 

Modeli rada Centra sljedeći su:

 

ScArtLab

Obuhvaća niz mjesečnih predavanja i metodoloških radionica posvećenih različitim aspektima znanstveno-istraživačkog i umjetničko-istraživačkog rada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ScArtBar

Obuhvaća niz tribina s istaknutim umjetnicima i znanstvenicima, posebice onima čija su područja istraživanja interdisciplinarna, na granici umjetnosti, teorije i znanosti.

 

ScArtPress

Podrazumijeva izdavanje različitih udžbenika posvećenih metodologiji umjetničkog i/ili znanstvenog istraživanja, u različitim disciplinama i međupodručjima kojima se Akademija bavi.

 

ScArtArch

Obuhvaća bazu znanstvenih i umjetničkih projekata Akademije, odnosno arhivu zaključenih projekata sa sažetcima.

 

ScArtHub

Podrazumijeva periodičnu organizaciju simpozija i/ili okruglih stolova o interdisciplinarnom i postdisciplinarnom habitusu moderne umjetnosti.

 

InterScArt projekti

 


<< Nazad