STUDENTI ĆE U STUDOMATU IMATI PONĐENA DVA ISPITNA ROKA IAKO IZ NEKIH KOLEGIJA IMA VIŠE ISPITNIH ROKOVA ZBOG VIŠE GRUPA I VIŠE NOSITELJA PREDMETA.  STUDENTI IZLAZE NA ISPIT PO RASPOREDU KOJI SE NALAZI U PRIVITKU.

SVI STUDENTI KOJI NEMAJU AAI KORISNIČKI RAČUN NEĆE MOĆI PRISTUPITI STUDOMATU TE SE TREBAJU JAVITI U REFERADU.

Privitci
Datoteka
DOWNLOAD_THIS_FILE_SISPITNI ROKOVI NOVA GLAZBA.doc