Mole se studenti koji 31.1. imaju nastavu kod prof. Dautovskog da ponesu svoje indekse na potpisivanje.