srijeda, 21. veljače 2018.

 

Solfeggio

 

11h - Kompozicija s teorijom

13h - Tambure i Gitara

 

Harmonija baroka, Harmonijska analiza

 

10.30 - 12h

 

Čitanje orkestralnih partitura

 

13h - Domagoj Slivka, Tomislav Grašić

13.30h - Josip Blažević, Ervin Lustig