Iznimno, nastava kolegija Harmonija klasicizma i Aspekti suvremene glazbe ovaj tjedan održat će se prema sljedećem rasporedu:

Harmonija klasicizma - srijeda, 28.2. 16-17.30h i 19-20.30h, soba 29,

Aspekti suvremene glazbe - četvrtak, 1.3.  8-11h, soba 29.