Rad sa studentima: svaki radni dan od 9 do 14h.

E - mail: tomislav.dagen@uaos.hr

 

Tomislav Dagen rođen je 14. studenog 1973. u Osijeku gdje je pohađao osnovnu i srednju školu, te je 2001. godine diplomirao na Pravnom fakultetu. Od 2002. godine zaposlen je pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Pri Ministarstvu uprave 2004. godine položio je Državno-stručni ispit za samostalnog upravnog referenta, a pri Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske 2005. godine položio je Pravosudni ispit. Od 15. prosinca 2007. godine radi kao Tajnik Umjetničke akademije u Osijeku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Pri Doktorskoj školi Društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, u akademskoj 2012./2013. godini upisao je Poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij Europski studij.


<< Nazad