Dragi studenti, nastava iz predmeta Koncept i umjetnička praksa biti će održana u srijedu , 28.ožujka 2018. u 10.30 sati u kabinetu br. 28 na UAOS                              

red.prof.art. Davor Bobić