utorak 3.4.
15.00-17.30 Sviranje partitura (Balog, Pogrmilović, Harkanovac D. i H.)

17.30-19.00 Kompozicija

srijeda 4.4.

9.00-10.30 Sviranje partitura (Sakač Botički, Krha, Pešić, Čavar)
10.30-11.15 Sviranje partitura (Papafava)

 

Ana Horvat