Nastava iz predmeta Kompozicija biti će održana u srijedu, 11.travnja 2018. u periodu od 15.15 do 18.15 sati u Vijećnici Odjela za kulturologiju / Rektorat.