Harmonija klasicizma

kolokvij iz harmonije na klaviru, raspored:

 

četvrtak, 26. travnja 2018., soba 33 ili 36

13h - Nataša Belaj, Valentina Betlehem

13.30h – Valentina Iveljić, Luka Marić, Aurelija Sabolek

petak, 27. travnja 2018., soba 31

8h - Ksenija Pešić, Domagoj Slivka,

8.30h - Ervin Lustig,  Luka Gotovac

9h - Monika Sakač Botički, Marijan Čavar

9.30h – Tomislav Grašić