SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
 
UMJETNIČKA AKADEMIJA U OSIJEKU
 
Raspisuje
Natječaj za upis na
 
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ KREATIVNE TERAPIJE
SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
 
UMJETNIČKA AKADEMIJA U OSIJEKU
 
U SURADNJI S
 
MEDICINSKIM FAKULTETOM OSIJEK
u akademskoj godini 2017./2018.
 
(II. ROK)

<< Nazad