SNIMANJE I PRODUKCIJA - Predavanja

 

Sva predavanja se održavaju u sobi 29

 

SRIJEDA  23.5

 

17.30h

 

ČETVRTAK 24.5

 

8h

 

10h

 

17h

 

PETAK 25.5

 

11h